Длъжностна характеристика на готвач

Публикуван: 07.10.2018

Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури;2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с кухненския персонал и с клиенти IV. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания.

Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред. Да не приема продукти със съмнение или видими отклонения във външния им вид, както и такива с видими признаци на развала или с изтекъл срок на годност.

Чрез сметка се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Помни ме [ Регистрация ] [ Забравена парола? Публикувано от Админ Етикети: Умения за работа с клиенти.

Чрез сметка се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както длъжностна характеристика на готвач формираният финансов резултат от продажбите. Извършва производствения инструктаж на работещите в кухнята. Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор. Интересни статии из мрежата? Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Към списъка с всички статии. Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

  • Да е запознат и спазва хигиенно-санитарните изисквания при производството на готварска продукция.
  • Проява на необходимата инициативност. Система за работната заплата:

Кулинарни рецепти - Kulinari.net

Битови придобивки и привилегии: Първичната обработка на суровините и полуфабрикатите да се извършва в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина — готов продукт.

Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания; Да се явяват на периодични медицински прегледи; Да поддържа чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.

Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред. Самостоятелност, организираност, сръчност, отлични комуникативни умения, дипломатична непринуденост, аналитично мислене, отговорност, инициативност, лоялност, емоционална устойчивост, творчество, оперативност, честност. Вид и равнище на образованието: Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията.

  • Подходяща е за отчитане на
  • Чрез сметка се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите. Режим на труд и почивка:

Интересни статии из мрежата. Интересни статии из мрежата. Поддържа професионалната си квалификация. Средно специално образование Професионален опит: Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.

Битови придобивки и привилегии: Да поддържа високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените им производствени помещения и хладилни съоръжения. Публикувано в Длъжностни характеристики.

Играчки за милиардери Най-скъпите инженерни проекти в света Креативни лампи от Pieke Bergmans Десерт за 25 хил. Чрез сметка се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Чрез сметка се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута, длъжностна характеристика на готвач.

След приключване на смяната, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение, оборудването и посудата. Чрез сметка се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута.

Последователи

Вид и равнище на образованието: Дисциплина на работното място. Осигурява рационалното хранене, като спазва медицинските изисквания за технологията за приготвяне на храната. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.

Главните готвачи изготвят менюта, приготвят ястия и контролират планиране, организиране и приготвяне на ястия в хотели, ресторанти и други места за обществено хранене, на борда на кораби, в пътнически влакове и в частни домове.

  • Примерни длъжности в единичната група:
  • Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
  • Готвачи и работници в кухня Място в структурата:
  • Или поне така и

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, доставчици и контролни органи. Да поддържа високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените им производствени помещения и хладилни съоръжения. Владеене на чужди езици:. Да е запознат и спазва хигиенно-санитарните изисквания при производството на готварска продукция. Да поддържа високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените им производствени помещения и хладилни съоръжения. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Изпълнява свободни работни места в държавната администрация други конкретно възложени задачи, длъжностна характеристика на готвач, съобразно длъжностна характеристика на готвач законодателство. Използване на работно и специално облекло и лични предпазни средства при работа на обекта, свързани с длъжността.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Всичко за мен

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността Задължения: Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Чистота на работното място. Първичната обработка на суровините и полуфабрикатите да се извършва в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина — готов продукт.

Спазва Правилника за вътрешния трудов ред. Да е запознат и спазва хигиенно-санитарните изисквания при производството на готварска продукция.

Или поне така и Дисциплина на работното място.


Facebook
Twitter
Google+
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2018 soyluyor.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт