Тестове по български език за 5 клас класна работа

Публикуван: 30.04.2018

Звук и буква Н. Съчинение по дадено начало. Родствената близос със руския народ пред вид опщия славянски происход е потхранвала вярата на българите, че точно Русия е единственната велика сила, която може да им помогне.

Писане на буква О. Представки и наставки в българския език. Звук и буква Ж. Писане на буква У. Речев етикет в електронното общуване.

Число на съществителното име. Писане на буква Я. Стара програма български език 3. Число на съществителното име. Число на съществителното име.

Втори раздел Думата в изречението и текста. Изговор и правопис на прилагателните имена.

E-mail или потребителско име

Лексикална съчетаемост на думите. Устно и писмено общуване. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними? Сегашно време на глагола. Седми раздел Читателски опит.

Изговор и правопис на гласни звукове в крайна неударена сричка на думата. Изговор и правопис на гласни звукове в крайна неударена сричка на думата. Употреба и правопис на числителните имена? Писане на буква Ю. Писане на буква Ю. Съчинение на приказка по пословица!

Тестове, контролни,класни

Писане на буква Я. Сложно съставно с подчинено допълнително изречение. Звук и буква М.

Лексикални особености на думата в текста. Правопис на съгласни звукове. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними. Правопис на съгласни звукове. Граници на подчиненото изречение.

Лексикални особености на думата в текста.

Подчинено подложно и подчинено допълнително. Писане на буква Х. Четвърти раздел Изречението като езикова единица. Трети раздел Изменяеми и неизменяеми части на речта.

Умея да съставям кратки съобщения. Образуване на частите на речта? Пълен и кратък член. Образуване на частите на речта. Писане на буква Ъ. Пълен и кратък член. Пълен и кратък член.

Слънчевото затъмнение е астрономично ……………………, при което слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател. Писане на буква Т.

Писане на буква Ш. Писане на буква Ъ.

Правопис на Т пред звучни съгласни в средата на думата. Звук и буква Ч. Правопис на Т пред звучни съгласни в средата на думата.


Facebook
Twitter
Google+
Коментари
Дъбан 08.05.2018 в 04:45 Ответить

Съчинявам приказка по дадено начало. Съчинителни и подчинителни връзки.

Оставете коментар

© 2015-2018 soyluyor.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт