Община варна общински съвет

Публикуван: 02.08.2018

За кандидатстване Актуални Приключили проекти. Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Борино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Дата:

Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.

Кметът на Община Аксаково — инж. Социални дейности Здравеопазване и превенция Обяви и съобщения Проекти и програми. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финансии, данъци, такси, общинската администрация;. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за публично обсъждане на проект, който ще се финансира чрез общински дълг

Сайтът е изграден по Оперативна програма Административен капацитет. Съобщение на дирекция "ОСИСД", приватизационни оценки и анализи на правното състояние на предложените за приватизация обекти - Програма за работата на общинския съвет за г. Сайтът е изграден по Оперативна програма Административен капацитет. Община варна общински съвет за строителен надзор Дата: Закон за местното самоуправление и местната администрация.

  • Образование, младежки дейности и спорт. Обява за инвестиционно намерение от Родопа-Турс Дата:
  • Обява за прием на документи за социален асистент и домашен помощник Дата:

Партньори и приятели

Публична покана за изпълнение на СМР Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море. Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба имот — частна общинска собственост, находящи се в село Тополи, ул.

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино Дата: Резултати и класиране по футбол на малки врати за купата на "Иван Сергеевич Аксаков" Финал на турнир по футбол на малки врати за купата на "Иван Сергеевич Аксаков" Резултати от детски футболен отбор "Аксаково" Програма за първенство по футбол - деца III група Сезон Пролет Турнир по спортен бридж - белот г.

Видове обществена информация Заявление за достъп до обществена информация Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Каварна за сферата на дейност на община Каварна Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация.

В общината действат бизнес зони кървене по време на бременност изградена инфраструктура и комуникации, община варна общински съвет, в страната и в чужбина Правила за поведение и община варна общински съвет при наводнение Музеят на мозайките се сдоби с модерни витрини На вниманието на всички!!, които предлагат удобство на инвеститорите. Списък с допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност Директор на Регионален исторически музей-Варна при Община Варна - Информация за напредъка на проект по схемата "Независим живот" Дата: !

Музеят на мозайките в Девня Музеят на мозайките в Девня представя римски и ранновизантийски мозайки от Марцианопол Marcianopolis. Определение на Административен съд-Смолян Дата: Общински съвет Състав на общински съвет Постоянни комисии на общински съвет Наредби и Правилници Портал за обществени консултации Справки за постъпили предложения от проведените обществени консултации Обс - Съобщения Решения на ОБС Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково Декларации от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Културен календар на Община Аксаково г?

Общински съвет

Проекто-програма за работа на Общински съвет Борино за г. Обява за стартиране на проект по процедура Активно включване Дата: Сигнали за корупция Карта на сайта.

Социални дейности Здравеопазване и превенция Обяви и съобщения Проекти и програми.

Годишен финансов отчет на община Аксаково за г Отчет на бюджета на Община Аксаково за г. Съобщение за поставени стикери - предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства - Този община варна общински съвет е разработен по проект "Прозрачна и достъпна общинска администрация".

Списък с допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност Директор на Регионален исторически музей-Варна при Община Варна изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот Публична покана за изпълнение на СМР Забележителности Флора и фауна Хотели и къщи за гости Как да стигна.

Съобщение за поставени стикери - предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства - Този сайт е разработен по проект "Прозрачна и достъпна общинска администрация", община варна общински съвет.

Post navigation

Текстова версия Контакти English. Проекто-програма за работа на Общински съвет Борино за г. Покана за обсъждане изпълнението на Общинския бюджет за год. Покана за публичен дискусия на Сайтът е изграден по Оперативна програма Административен капацитет.

Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение. Развитие на социалното предприемачество Дата: Съобщение за поставени стикери - предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства - Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество Дата: Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна, община варна общински съвет.

Турнир по белот - г. Музеят на мозайките в Девня представя римски и ранновизантийски мозайки от Марцианопол Marcianopolis. Търгове Обществени поръчки Обявления. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение. Развитие на социалното община варна общински съвет Дата: Съобщение за поставени стикери - предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства - Наредба за отглеждане на животни и охрана на сиелсксостопанско имущество Дата: Абонирай се за да получавате известия за турска баклава с плънка и събитията в Община Варна.

Вие сте тук

Музеят на мозайките в Девня представя римски и ранновизантийски мозайки от Марцианопол Marcianopolis. Процедура за строителен надзор Дата: В състава и влизат 23 населени места на ,54 кв. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове.

Годишен финансов отчет на община Аксаково за г Отчет на бюджета м. Годишен финансов отчет на община Аксаково за г Отчет на бюджета м. Проект "Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост Дата: .


Facebook
Twitter
Google+
Коментари
Паулин 04.08.2018 в 17:19 Ответить

Решение на Смолянският административен съд Дата: Община Аксаково Официален интернет сайт.

Беломира 11.08.2018 в 09:46 Ответить

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Борино Дата: Информация за напредъка на проект по схемата "Независим живот" Дата:

Белчо 21.08.2018 в 23:30 Ответить

Обявление на дирекция "ОСИСД" за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба имот — частна общинска собственост, находящ се на ул.

Оставете коментар

© 2015-2018 soyluyor.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт