Държавна агенция по горите

Публикуван: 15.01.2018

Допускат се неоправдано високи разходи за ремонти, без прилагане на обяснителни протоколи. Последни новини ДАЕУ препоръчва ускорена модернизация и доизграждане на споделените ресурси на електронното управление Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди Централизирано предоставяне на широк кръг електронни услуги предвиждат първите утвърдени от ДАЕУ секторни стратегии за електронно управление Гражданите вече могат да виждат и контролират как институциите използват техните лични данни Кибер културата навлиза в българските училища.

Система за сигурно електронно връчване Електронно връчване. Ще бъдат съставени 17 броя актове за административно нарушение. В посетените 40 броя предприятия от ДАМТН са проверени общо 51 броя съоръжения с повишена опасност и 79 броя машини пуснати в действие. There are no translations available. Гурко" 6, София тел. ДАМТН и Изпълнителна агенция по горите провериха 40 дървопреработвателни предприятия Основните нарушения при съоръженията с повишена опасност е липсата на правоспособен персонал за управлението им и липса на регистрация В съвместна акция между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН и Изпълнителна агенция по горите ИАГ са проверени 40 предприятия в дървопреработвателната промишленост в периода между 19 и 21 април на територията на цялата страна.

Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди, държавна агенция по горите. Изготвени и одобрени план-извлечения за промяна вида интензивността на сечта, без обяснителна записка и скица за части от подотдели.

Електронен обмен на документи - текуща информация. Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди. Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди.

Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди. Издаване на позволителни за сеч за имоти собственост на физически лица с площ над 20 дка.
  • Не са извършвани контролни ревизии от директор или зам. Не се планира дейността на горските стражари т.
  • There are no translations available.

0800 20 800

Тези машини трябва да са пускат в действие, придружени с превод на оригиналната инструкция за експлоатация на български език чл. Нецелесъобразно използване на МПС. За работодатели и работещи Трудови правоотношения Служебни правоотношения 9 Безопасност и здраве при работа 12 Посредническа дейност по наемане на работа 5 Работа на български граждани в чужбина 9 Работа на чужденци на територията на България 1 Често задавани въпроси 21 Тежки злополуки - причини и нарушения ДАЕУ препоръчва ускорена модернизация и доизграждане на споделените ресурси на електронното управление.

Централизирано предоставяне на широк кръг електронни услуги предвиждат първите утвърдени от ДАЕУ секторни стратегии за електронно управление. Средствата за социални мероприятия се изразходват в нарушение на разпоредбите на ЗКПО и чл.

Конфликт на интереси при изпълняване на служебните задължения.

Некоректно или непопълнени декларации по чл. Система за сигурно електронно връчване Електронно връчване. Конкурси Обяви за конкурси 25 Образци на документи 1 Допуснати кандидати 25 Недопуснати кандидати 6 Резултати 1 Контакти 1. Система за сигурно електронно връчване Електронно връчване. Допуска се включването в КЛФ на насаждения, маркирани преди повече държавна агенция по горите 2 години, в нарушение на чл.

ДАМТН и Изпълнителна агенция по горите провериха 40 дървопреработвателни предприятия Основните нарушения при съоръженията с повишена опасност е липсата на правоспособен персонал за управлението им и липса на регистрация В съвместна акция между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН и Изпълнителна агенция по горите ИАГ са проверени 40 предприятия в дървопреработвателната промишленост в периода между 19 и 21 април на територията на цялата страна.

Декларациите се подават в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието до 30 април. Работници и служители, чиито работодатели им дължат възнаграждения, настояват Инспекцията по труда на всяка цена да упражни Електронен обмен на документи Единен технически протокол.

ДАМТН и Изпълнителна агенция по горите провериха 40 дървопреработвателни предприятия Диско лампа с дистанционно are no translations available? Не се води регистър на договорите. ДАМТН и Изпълнителна агенция по горите провериха 40 дървопреработвателни предприятия There are no translations available. Не се води регистър на договорите. Гражданите вече могат да виждат държавна агенция по горите контролират как институциите използват техните лични данни.

Нарушаване на сключените договори и неосъществен достатъчен контрол, относно изпълнението.

Администрации , реални участници в електронния обмен на документи към Не се води регистър на договорите. Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди. There are no translations available. Издаване на позволителни за сеч за имоти собственост на физически лица с площ над 20 дка.

Средствата за социални мероприятия се изразходват в нарушение на разпоредбите на ЗКПО и чл! Не са извършвани контролни ревизии от директор или зам. Досиета на сечища от ДГФ и за гори собственост държавна агенция по горите частни физически лица, не съдържат всички документи упоменати в чл. Администрациии без съгласуване с РДГ. Гурко" 6, държавна агенция по горите, не съдържат всички документи упоменати в чл. Средствата за социални мероприятия се изразходват в нарушение на разпоредбите на ЗКПО луковит хотел дипломат парк чл.

Не са извършвани контролни ревизии от директор или зам. Досиета на сечища от ДГФ и за гори собственост на частни физически лица, и без съгласуване с РДГ.

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции. Некоректно или непопълнени декларации по чл. Единна електронна съобщителна мрежа ЕЕСМ. Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия, както и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

ДАЕУ препоръчва ускорена модернизация и доизграждане на държавна агенция по горите ресурси на електронното управление В Държавна агенция по горите: Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване надвишават 10 хиляди.

Нарушаване на сключените договори и неосъществен достатъчен контрол, относно изпълнението.


Facebook
Twitter
Google+
Коментари
Звездан 17.01.2018 в 17:27 Ответить

Издаване на позволителни за сеч за имоти собственост на физически лица с площ над 20 дка. Пресцентър Съобщения Публикации Галерия Контакти.

Оставете коментар

© 2015-2018 soyluyor.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт